Hae ohjeistosta

Liitteet ja lähteet

TAULUKKO 13 Lähdeluettelo

VIITE ORGANISAATIOT Nimi VUOSI
ESPOO 2015 Espoon kaupunki suunnittelukeskus Pyöräpysäköinnin huomioiminen asemakaavoituksessa 2015
HKL 2015 Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL:n liityntäpyöräpysäköinnin toteutusohje 2015 – asemilla ja pysäkeillä (luonnos) 2015
HELSINKI/ESPOO/VANTAA 2015 Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa (luonnos) 2015
KSV 2015 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeet (luonnos) 2015
KSV 2016 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Toimisto- ja liikerakennusten pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeet (luonnos) 2016
RT 2015 Rakennustietosäätiö RTS Polkupyörien pysäköinti ja säilytys (RT 98-11207) 2015
LIVI 2014A Liikennevirasto Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu. Liikenneviraston ohjeita 11/2014 2014
LIVI 2014B Liikennevirasto Liikkumisen ohjaus kaupan alalla. Esiselvitys. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 16/2014. 2014
PTK 2014 Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa 2014 2014
KSV 2013A Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin pyöräpysäköinnin suunnitteluohje (luonnos) 2013
KSV 2013B Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma (luonnos) 2013
HSL 2013 Helsingin seudun liikenne HLJ 2015: Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012. HSL:n julkaisuja 27/2013. 2013
UL 2013 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma 2013
RAKVV 2010 Helsingin rakennusvalvontavirasto Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 2010
HSL 2010 Helsingin seudun liikenne Liityntäpysäköinnin suunnitteluohje. HSL:n julkaisuja 11/2010. 2010
DCF 2008 The Danish Cyclist Federation Bicycle Parking Manual 2008
YM 2008 Ympäristöministeriö Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa. Suomen ympäristö 27/2008 2008

 

TAULUKKO 14 Perustelut mitoitusluvuille

TOIMINTO PERUSTELUT/LÄHTEET
Kaikissa kohdissa käytetty myös asiantuntija-arvioita
ASUMINEN Lähtökohta: jokaiselle helsinkiläiselle tulee turvata pyöräpaikka Lähteet: RAKVV 2010, KSV 2013, KSV 2015a
PÄIVÄKODIT Lähtökohta: pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus 15%, huipputuntina 25% vrk:n kävijämäärästä, saattoliikenteen kesto n. 20 min
Lähteet: YM 2008, Livi 2014a, DCF 2008
KOULUT JA OPPILAITOKSET Lähtökohta: peruskoululaisella mahdollisuus tulla pyörällä kouluun. Muissa oppilaitoksissa matkojen pituus ja muut kulkutavat vaikuttavat alentavasti pyöräpaikkatarpeeseen
KAUPAT Lähtökohta: pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus 15 % ja kerralla olevia asiakkaita 10 % vrk:n kävijämäärästä, tyhjiä paikkoja 10 % kysyntään nähden; erityyppisissä kaupoissa eri määrä asiakkaita/k-m2
Lähteet: YM 2008, PTK 2014, Helsinki/Espoo/Vantaa 2015
TYÖPAIKAT Lähtökohta: työntekijälle on tarjottava mahdollisuus tulla pyörällä töihin Lähteet: UL 2013, Helsinki/Espoo/Vantaa 2015
MUUT TOIMINNOT Lähtökohta: pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus 15 % ja kerralla olevia asiakkaita 10 % vrk:n kävijämäärästä terveysalan toiminnoissa ja 15 % vapaa-ajan toiminnoissa; tyhjiä paikkoja 10 % kysyntään nähden
JOUKKOLIIKENNE Lähtökohta: matkaketjut on turvattava, ei monimutkaisia kaavoja; tyhjiä paikkoja 10 % kysyntään nähden
Lähteet: HKL 2015, HSL 2010