Hae ohjeistosta

Merkintäperiaatteet

Tiemerkintöjen määrä yleisesti

Selkeä liikenneympäristö on myös turvallinen. Tiemerkintöjen johdonmukaisella suunnittelulla ja toteutuksella voidaan saavuttaa merkittävästi selkeämmät liikennejärjestelyt kaikille liikkujille. Tiemerkintöjä joudutaan uusimaan säännöllisesti ja toimenpiteestä muodostuu kustannuksia. Merkintöjen määrä on lähes suoraan verrannollinen kustannuksiin. Tiemerkintäurakat ovat niin suuria, että tiemerkintöjen lisääminen ei juurikaan tuota pienempää yksikköhintaa tiemerkinnöille. Tiemerkintäsuunnitelmia laatiessa tulee varmistua tiemerkintöjen tarkoituksenmukaisestä määrästä; liian suuri merkintöjen määrä lisää turhaan kustannuksia ja liian vähäinen merkintöjen määrä heikentää liikenneympäristön selkeyttä ja turvallisuutta.

Tiemerkintöjen toteutustapa

Tiemerkinnät voidaan toteuttaa massalla, kestomerkinnällä tai maalilla. Massamerkintöjen paksuus on 3 mm. Ajoradan pituus- ja poikittaissuuntaiset tiemerkinnät toteutetaan massalla, ml. suojatie- ja pyörätien jatke -merkinnät. Jalkakäytävän ja pyörätien erotteleva viiva toteutetaan massalla. Pyörätiellä poikittaissuuntaiset merkinnät toteutetaan maalilla pois lukien heräteraidat, jotka toteutetaan massalla. Pyörätien keskiviiva ja pyörätien ylittävät suojatiejuovat toteutetaan maalilla. Pyörätunnukset toteutetaan kaikkialla lähtökohtaisesti kestomerkinnällä.

Tiemerkintöjen mitoitus Helsingissä

Pyöräliikenteen kannalta keskeiset tiemerkinnät on esitetty kuvassa 1.

 1. Pyöräkaista (VA-20): Jatkuva 20 cm leveä tiemerkintä.
 2. Pyöräkaista (1/1-20): 20 cm leveä katkoviiva. Viivan ja välin pituudet ovat 1,0 m.
 3. Reunaviivan jatke, ohjausviiva tai pyörätiellä ajokaistaviiva (1/1-10): 10 cm leveä katkoviiva. Viivan ja välin pituudet ovat 1,0 m
 4. Pyöräliikenteen ja jalankulun erotteleva viiva, ajosuunnat erotteleva sulkuviiva pyöräteillä tai pyörätien reunaviiva (VA-10): 10 cm leveä jatkuva viiva.
 5. Pyörätien keskiviiva (1/3-10): 10 cm leveä katkoviiva, jossa viivan pituus on 1,0 m ja välin pituus on 3,0 m.
 6. Suojatiemerkintä. Ajoradalla suojatien juovien leveys ja väli ovat 50 cm. Juovien minimipituus on 3,0 m.
 7. Pyörätien jatke: Pyörätien jatke merkitään kahdella 50 cm leveällä katkoviivalla. Katkoviivan viiva ja väli ovat 50 cm. Merkintöjen välin pituus määräytyy liikennejärjestelyn mukaan.
 8. Pyörätien jatke suojatien vieressä: Suojatien juovan ja pyörätien jatkeen katkoviivan väli on 50 cm.
 9. Pyörätien jatke yhdistettynä suojatiehen: Pyörätien jatkeen suojatien puoleinen 50 cm x 50 cm katkoviiva voidaan jättää merkitsemättä. Katkoviivan ja suojatiejuovan välin pituus on vähintään 2,5 m.
 10. Pyörätien jatke yhdistetyllä pyörätie ja jalkakäytävällä: Suojatiejuovien pituus on vähintään 1,25 m. Juovien välin pituus vaihtelee järjestelyn mukaan, mutta on vähintään 1,0 m.
 11. Pyörätunnus yksisuuntaiselle pyöräliikenteelle: pyörätunnus (1,0 m * 0,85 m) käytetään nuolen kanssa ja ilman. Suurta pyörätunnusta (2,0 m * 1,7 m) käytetään pyörätaskussa.
 12. Pyörätunnus ja ajokaistanuoli: Pyörätunnuksen yhteydessä oleva ajokaistanuoli on 1,0 m pitkä. Pyörätunnuksen ja ajokaistanuolen välinen etäisyys on n. 0,2 m. Nuolikuviot: suoraan, suoraan ja oikealle, suoraan ja vasemmalle, oikealle sekä vasemmalle.
 13. Kaksisuuntaisen pyöräliikenteen tunnus, eli ns. kaksoistunnus: 2,1 m ja sitä leveämmillä kaksisuuntaisilla pyöräteillä merkitään tunnukset ajokaistojen keskelle. Esimerkiksi 2,5 m leveällä pyörätiellä a = 0,4 m ja b = 0,2 m. Kapeilla kaksisuuntaisilla pyöräteillä (≤ 2,0 m) merkitään pyörätunnukset ilman keskitilaa (a = 0,0 m).
 14. Pysäytysviiva: Pyörätasku rajataan ajoradalla 50 cm leveällä pysäytysviivalla. Pysäytysviiva pyörätiellä ja pyöräkaistalla merkitään 30 cm leveällä viivalla.
 15. Pyöräliikenteen väistämisviiva: Väistämisviivan kolmion leveys on 50 cm ja korkeus 60 cm. Kolmioiden väli on 30 cm.
 16. Heräteraidat: 3 kpl, 10 cm leveät juovat ja 10 cm väli.
 17. Hidastemerkintä: Hidasteen, korotetun risteysalueen tai korotetun suojatien hidastemerkinnän ruudun sivun pituus voi olla 10–50 cm.
 18. Perustuu uudistuvan Tieliikennelain luonnokseen

  Risteysruudukko: Viivan leveys on 10 cm ja väli 0,8 m. Ruudukko merkitään 45 asteen kulmassa pääsuunnan kulkusuuntaan nähden. Risteysruudukko merkitään keltaisella tiemerkinnällä.

 19. Pyörätien sulkualue pyörätien reunalla: alueen rajaavan viivan leveys 10 cm. Sulkualueen viivat merkitään 45 asteen kulmassa kulkusuuntaan nähden. Viivan leveys on 20 cm ja väli 80 cm. Esteen etäisyys merkinnän reunalta on vähintään 25 cm. Merkintä aloitetaan yleensä vähintään 5 m ennen estettä.
 20. Pyörätien sulkualue pyörätiellä olevan esteen kohdalla: alueen rajaavan viivan leveys 10 cm. Sulkualueen viivat merkitään 45 asteen kulmassa kulkusuuntaan nähden. Viivan leveys on 20 cm ja väli 80 cm. Esteen etäisyys merkinnän reunalta on vähintään 25 cm. Merkintä aloitetaan yleensä vähintään 5 m ennen estettä.
 21. Perustuu uudistuvan Tieliikennelain luonnokseen

  Pyöräkadun liikennemerkkimerkintä: Liikennemerkkikuva (mitoitus määritellään myöhemmin).

 22. Perustuu uudistuvan Tieliikennelain luonnokseen

  Muu liikennemerkkimerkintä pyörätiellä (mitoitus määritellään myöhemmin).

Kuva 1 Tiemerkintöjen mitoituksia Helsingissä